Skip to main content

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjinä toimii RR-Invest Oy. 

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

tietosuojavastaava Risto Rontti

RR-Invest Oy
Myllynkuja 3 
93600  Kuusamo
Puh. +358 40 540 3879
Sähköposti info@rukatravels.fi

Y-tunnus 0749633-6 

Rekisterin nimi

RR-Invest Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisteriin tallennetaan asiakkaiden ja heidän yhteyshenkilöidensä tietoja. Rekisterin ensisijaisena tarkoituksena on asiakassopimuksen mukaisten palveluiden toteuttaminen sekä asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän hoitaminen.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavan kaltaisia tietoja:

Henkilötiedot, kuten nimi, tehtävänimike, syntymäaika, osoitetiedot, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet, luottotiedot.

Lisäksi tallennetaan myynnillisiä taustatietoja sekä tietoja mm. yhteydenpidosta, osto- ja tilaushistoriasta.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja asiakasrekisterissä kunnes rekisteröidyn ja asiakkaan välisen asiakassuhteen voidaan katsoa päättyneen. Päättymisaika määritetään asiakkaan asiakassopimuksen voimassa olon päättymisestä tai viimeisimmästä palvelukontaktista tai yhteydenotosta, johon lisätään viisi vuotta. Laskutusperusteena käytettävät tiedot säilytetään kirjanpitolainsäädännön edellyttämän ajan.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään tai palvelun tilaajalta. Tietoja voidaan saada myös viranomaisrekistereistä (esim. kaupparekisteri).

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja  ei luovuteta kolmannelle osapuolelle tai Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä.

Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus.